PRIVACY STATEMENT

Privacy Statement

In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Mad City b.v. omgaat met de persoonsgegevens van kopers van tickets en bezoekers van door of vanwege Mad City georganiseerde evenementen en gebruikers van haar diensten. Mad City hecht er waarde aan dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

De koper van een ticket voor een evenement van Mad City, de bezoeker van een evenement van Mad City en de gebruiker van diensten van Mad City worden hierna in dit privacy statement gezamenlijk “de gebruiker” of “jij” genoemd.

Gegevens verantwoordelijke: Mad City

Mad City b.v., gevestigd en zaakdoende aan de Dr. Jan van Breemenstraat 1 in (1056 AB) Amsterdam (kvk-nummer: 65142233), hierna “Mad City”, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. Mad City is aldus de gegevens verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (avg) en aanverwante uitvoeringswetten.

Onze websites

Mad City beheert een aantal website(s) van haar of vanwege haar georganiseerde evenementen, al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media. Deze websites (en eventuele apps en social media) worden in dit privacy statement gezamenlijk “de websites” genoemd. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende website(s):

Mad-City.nET

In het algemeen kan Mad City gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat jij je als gebruiker aanmeldt voor een nieuwsbrief van Mad City, als je een ticket koopt voor een evenement van Mad City, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via of door gebruik van onze websites, social media of een ander publiekelijk platform. De informatie die Mad City daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketingdoeleinden en om onze gebruikers goede en gepersonaliseerde service te kunnen bieden.

De manier waarop Mad City gegevens verzamelt

Mad City kan op de volgende manieren informatie van jou als gebruiker ontvangen:

Direct van jou als gebruiker – bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze klantenservice, in het voorkomende geval een persoonlijk account creëert op een van onze websites of deelneemt aan een prijsvraag of winactie die Mad City organiseert.

Via onze websites en apps – voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelt Mad City via onze websites verschillende gegevens, door onder andere het gebruik en de inzet van cookies. Ook kan Mad City, als je hiervoor toestemming geeft aan Woov, jouw persoonlijke locatiegegevens via onze apps ontvangen (geanonimiseerde locatiegegevens kunnen en mogen wij overigens ook zonder toestemming verwerken).

Via websites van derden – Mad City maakt ook gebruik van de diensten van derden. Deze derden handelen dan in opdracht van Mad City. Dit privacy statement is ook van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij in opdracht van Mad City als verwerker optreden. Denk daarbij aan de online verkoop van tickets voor door of vanwege Mad City georganiseerde evenementen via de websites van onze ticketpartner(s) Eventix. Onze ticketpartner(s) en andere opdrachtnemers van Mad City kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Mad City is niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van gegevens die niet in opdracht van Mad City plaatsvindt. Daarvoor moet je bij de betrokken derden zijn. Wij verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid en de voorwaarden van deze betreffende websites en platforms.

Op onze evenementen – Mad City kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert of laat organiseren gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van (delen van) een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementenlocatie altijd gewezen op een dergelijke vastlegging en verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Mad City hiertoe wettelijk wordt verplicht.

De gegevens die Mad City verzamelt

Mad City kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. de gegevens die Mad City van jou als gebruiker kan verzamelen zijn:

Contact- en accountgegevens – denk aan door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets en in het voorkomende geval ook plaats- en stoelnummer(s);
Betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket voor een van onze evenementen koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
App en website gegevens – denk aan ip-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze websites. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid van Mad City verderop in dit privacy statement;
Door jou publiekelijk geplaatste gegevens – denk aan persoonlijke reacties op onze websites, inclusief blog of ‘after’ pagina’s ,of op door of vanwege ons beheerde social media geplaatste berichten van jouw hand;
Informatie over jouw persoonlijke voorkeuren – denk aan de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder aangeschafte tickets;
Speciale gegevens – in het geval dat je mindervalide bent, willen wij er zeker van zijn dat je kunt genieten van een optimale beleving van onze evenementen. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheid vereisten verzamelen we gegevens van jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een mindervalidenplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid, inclusief gebruik van speciale medicijnen; en
Gegevens van minderjarigen – in de weinige gevallen waarin we als Mad City persoonlijke informatie van minderjarigen verzamelen, vragen wij altijd toestemming aan de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en zullen wij dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen en verwerken voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.
Redenen waarom Mad City gegevens gebruikt

Mad City kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als gebruiker – Mad City gebruikt jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld om een ticket of product te kopen, een dienst af te nemen, zodat wij:

De bestelling kunnen verwerken;
De betaling kunnen aanvaarden;
Jou klantenservice en after sales kunnen verlenen.
Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen – denk aan:

Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
Voor onze marketingdoeleinden, om je als gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, producten, diensten en onze evenementen, die door of vanwege Mad City worden georganiseerd. Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails met informatie of alerts over het evenement waar je een ticket voor hebt gekocht of andere, soortgelijke evenementen van of vanwege Mad City;
Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan evenementen en ticketverkoop voor onze evenementen;
Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Wij hechten er bijvoorbeeld waarde aan dat tickets in het bezit komen van trouwe bezoekers en echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken om misbruik van onze intellectuele eigendomsrechten (bijv. onze merken, logo’s en/of partners), fraude of andere misdrijven te helpen voorkomen.
Jouw gegevens als gebruiker zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van Mad City willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. onder het kopje “jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit privacy statement staat hierover meer informatie.

Waarvoor door jou toestemming is gegeven

Door akkoord te gaan met de algemene bezoekersvoorwaarden en het privacy statement van Mad City bij de aanschaf van een ticket voor een van onze evenementen geef je ons toestemming:

Om contact met je als gebruiker op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke evenementen van of vanwege Mad City. dit kan via e-mail, via push- en web meldingen, via sms of social media. Deze persoonlijke marketing voorkeuren zijn door jou te allen tijde te wijzigen, zie de paragraaf “jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit privacy statement hieronder;
Om je als gebruiker diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie – zoals via onze websites (en eventuele apps) waarmee je jezelf op de kaart kunt zien. We kunnen jouw locatie gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen gebeurt;
Om op maat gemaakte (target) reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites (zie ook ons cookiebeleid voor meer informatie);
Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheid vereisten – als je mindervalide bent en/of speciale medicijnen gebruikt en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.
Mad City deelt ook gegevens met derden

Binnen de groep van Mad City vennootschappen die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning;
Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computing providers, die de it-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd (o.a. Eventix, The Cre8ion.Lab, Woov, Mailchimp, Novicom);
Onze medepromotors en event partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij onze evenementen (in overeenstemming met hun privacyverklaring en voorwaarden);
Derden die door jou aangeschafte producten en diensten leveren (bijvoorbeeld merchandise of muziek) zodat zij bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren;
Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.
Websites van derden

Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit privacy statement niet van toepassing op websites en platforms van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van Mad City waarnaar Mad City verwijst of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Mad City is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en voorwaarden van de websites en/of platforms van derden. Mad City adviseert je kennis te nemen van het privacybeleid en de voorwaarden van deze derden, zoals gepubliceerd op de betreffende websites en/of platforms.

Jouw keuzes en rechten als gebruiker

Je kunt als gebruiker jouw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

Je kunt in het voorkomende geval zelf je account en voorkeuren bij onze ticketpartner(s) Eventix aanpassen;
Je kunt in het voorkomende geval inloggen op onze websites om je gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of verwijderen, favoriete muziek/artiesten te wijzigen of te verwijderen en om personalisering van onze websites volledig uit te zetten;
Verder wordt onderaan elk bericht dat je van of vanwege Mad City ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van of vanwege Mad City geen informatie meer ontvangt;
Ook kun je via de instellingen van jouw apparaat/device (zoals je mobiele telefoon) aan- en uitzetten of je locatiegegevens wilt delen of push notificaties van of vanwege Mad City wil ontvangen;
Voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons cookiebeleid verderop in dit privacy statement.
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Mad City en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je contact met ons opnemen via info@Mad City.info.

Het onderhouden van jouw informatie

Mad City doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. Mad City heeft passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Maar: het internet is nooit 100% veilig. Zorg er daarom ook voor dat je zelf als gebruiker ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander, zeker geen onbekenden.

Mad City bewaart gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Wanneer gegevens eventueel buiten Europa worden doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als Mad City dat zou doen, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. wanneer jouw gegevens buiten de Europese economische ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen. Door de Europese commissie goedgekeurde standaard contractbepalingen zijn:

EU-vs privacy-schild
Bindende bedrijfsregels
Bindende regels voor bedrijfsprocessoren